+45 48 78 43 00

En stor del af de danske vandværker, især de mindre, kører på forældet teknologi, men er stavnsbundet på langvarige aftaler med producenter af målere.
Brødrene Dahl har udviklet teknologi, der muliggør reel fjernaflæsning selv på forældede systemer.
Løsningen præsenteres blandt andet på forsyningsmessen den 1. april i Aars.

Brødrene Dahl, landsdækkende grossist for blandt andet VVS, vand og kloak, har investeret betydeligt og målrettet i udviklingen af digitale løsninger til forsyningssektoren, som skal bringe optimeringer og besparelser til især vandværkerne landet over.
Således er mange danske vandværker og forsyningsselskaber i dag bundet til langvarige aftaler med en producent af målere, som er utidssvarende. Målernes teknologi giver unødige processer eller kræver opsætning af separate antenner for at kunne hente data fra dem. Det er både dyrt og ofte besværligt, både når der skal akutaflæses og i forhold til rapportering ved uregelmæssigheder.

Brødrene Dahl er gået ind i teknologiudviklingen via opkøb af softwarevirksomheder og kompetencepersoner, der kan tilbyde mere smarte og intelligente løsninger til forsyningssektoren. Der er etableret en egen afdeling hos grossisten, som hedder Smart Forsyning under ledelse af den tidligere IBM-mand, Steen Christoffersen.

 ”Fokus har været og er at lave løsninger, som er fleksible og ikke stavnsbinder vandselskaberne, som man hidtil har set det i form af langvarige kontrakter med producenter af målere. Vi har valgt en helt anden tilgang. Vi angriber værdikæden holistisk og systemmæssigt, ikke drevet af et stykke hardware med nogle bestemte funktionaliteter eller mangel på samme”, forklarer Steen.

 ”Vores system tager udgangspunkt i eksisterende løsninger, hvor der bygges moduler på, så man, uden at skulle køre ud eller decideret sende teknikere afsted til aflæsning, kan fjernaflæse enheder her og nu. Der monteres små enheder, der henter data fra eksisterende målere, så man undgår at skulle sende vogne og mennesker ud for at foretage manuelle opmålinger. Gevinsten er i tillæg, at man herved indsamler data, som op til flere gange dagligt kan bruges til at identificere fejl, overforbrug eller rørbrud eksempelvis, altså er systemet pludselig en kombineret digital fjerneaflæsning og alarmsystem på fejl og defekter i systemet. Og forbrugerne kan se deres forbrug online helt dagsaktuelt og kan adfærdsregulere derefter og så videre”, siger Steen. 

”Med vores system, som er drevet på en åben software-filosofi, hvor alle enheder principielt kan kobles op i mod, får selskaber og forbrugere helt nye muligheder. Det gør hverdagen langt nemmere og understøtter den grønne dagsorden, eksempelvis ved at alarmering kan reducere antal rørbrud og vandspild, fordi de opdages tidligt eller inden de sker via kunstig intelligens. Samtidig fører systemet større bevidsthed om vandforbruget med sig. Tidligere har værdikæden været drevet af, hvilken måler, man havde valgt – og man tilrettelagde så alt praktisk og administrativt rundt omkring det”.

 ”Vi har en stor opgave i at missionere de nye muligheder og teknologier overfor de mange vandværker i Danmark og deres rådgivere. For dem er de nye muligheder lig med et grundlæggende opgør med tanken om, at det er vandmåleren, der afgør netværk og systemvalg. Det er det ikke. Det reducerer fleksibiliteten. Det stavnsbinder. Det bliver dyrt i det lange løb – meget dyrt”.

 ”Vores nye system for fjernaflæsning, også af gamle målere på proprietære netværk, kan løsne stavnsbåndene for siden at klippe dem helt. Vandværkerne og forbrugerne skal være frie i deres valg af løsninger, ikke bundet på gårsdagens beslutninger. Det er vores drivkraft som organisation: frihed og fleksibilitet”, siger Brødrene Dahl-manden, der opfordrer vandforsyningssektoren til at kigge på samlede løsninger og frihed fremfor målerspecifikationer.

 

”I princippet skal man kunne udskifte sine målere til hvilken som helst fornuftig måler og stadig kunne fjernaflæse og koble op imod systemet. Målerne skal blot leve op til nogle simple specifikationer for at vores system kan fjernaflæse dem og bruge data fra dem, som man ikke får i dag. Data bruges så til at måle, aflæse og kommunikere to veje og bruge alle data her fra til lækagesøgning, tidlig alarmering og endda forudsigelser af sandsynlige lækager eller andre problemstillinger, som man så kan foregribe i stedet for efterfølgende møjsommeligt at skulle reparere”, forklarer Steen Christoffersen, der dermed mener, at forsyningssektoren står over for potentielt kæmpestore besparelser.

Han opfordrer i øvrigt, at man i fremtiden opdeler udbud i tre dele fremfor et stort kompleks, således at målere, kommunikationsplatform og software betragtes og indkøbes hver for sig, men selvsagt sådan, at de skal kunne fungere sammen. Derved øges fleksibiliteten for selskabet, der opnår langt større handlefrihed og mindre stavnsbinding.

Spørgsmål kan rettes til:

Steen Christoffersen på telefon 41202790 eller mail

Steen.Christoffersen@sgdd.dk

 

Kontakt

Brødrene Dahl

Park Allé 370

2605 Brøndby

CVR: 81 82 25 14

Brødrene Dahl
Brødrene Dahl er Danmarks største grossist på VVS og Vand & Kloak og er specialiseret i produkter og rådgivning inden for VVS, vand & afløb, værktøj, rør & ventiler og klimaløsninger.

Brødrene Dahl er kompetenceleverandør og har 53 butikker i Danmark. Siden 1867 har Brødrene Dahl leveret materialer, viden og inspiration til VVS-branchen. Og målet har altid været at give dig de bedste betingelser for at arbejde så effektivt som muligt og hjælpe med at udvikle din forretning.

Bd-logo-footer