+45 48 78 43 00

Vandforsyning

Fjernaflæsning 

 

Digital fjernaflæsning

Man kan fleksibelt og automatisk aflæse alle målere, både hovedmålere og bimålere. Der er ingen proces med folk eller vogne, der skal sendes ud. Data kan hjemtages med et klik og afregning herefter foretages. Systemet fejlrapporterer naturligvis kontinuerligt ud fra ønskede specifikationer, eksempelvis lækage-advarsler og muliggør prompte reaktioner på uregelmæssigheder, ofte inden forbrugeren overhovedet har opdaget, at der er noget galt.
Lad os forklare jer forskellen på markedets mulige netværk og løsninger for sektoren overfor hinanden.

Resten er selvforklarende! Løsningen ligger på hånden – hos Brødrene Dahl Smart Forsyning.

Datasikkerhed & GDPR i top

BD Smart Forsynings løsninger er udviklet med maksimal datasikkerhed og GDPR-lovgivningen for øje. Vi er Forsyningsselskabets garant for, at formalia og lovgivning overholdes konsekvent og til punkt og prikke.

Baseret på åben software

Vores løsninger til sektoren baserer sig på åbne, fleksible platforme, som kommunikerer to veje.

Kapacitet

Hardware-enhederne til modulerne er robust udviklet og designet og indebærer ydermere en lang holdbarhed – hvilket også gælder batterikapaciteten.