+45 48 78 43 00

Velkommen

Intelligente løsninger

til små og store

vandforsyninger

 

Vores bæredygtige digitale løsning
gør vandværket uafhængig af, hvilke målere man har.

Så nem er vores målerskifte-app

Forbrugsaflæsning online og automatisk besked om eksempelvis brud og lækager

Brødrene Dahl Smart Forsyning har smarte løsninger til hele forsyningslinjen, som kan spare millioner af kroner – både ved smartere aflæsning (online), også ofte på eksisterende målere, ved hurtig reaktion på brud eller endda ved forudsigelser af forestående brud eller begyndende lækager grundet ændret forbrugsmønster på lokationer.

Desuden har BD Smart Forsyning markedets mest avancerede udbud af reelt digitale bimåler-løsninger, som overflødiggør dyr infrastruktur og manuel aflæsning.

Læs mere i vores online folder

BD Digital

Innovativ smart forsyning

Brødrene Dahls afdeling for digitale løsninger har udviklet en raffineret løsning, der digitaliser- er vandforsyningsbranchen på en ny og bane- brydende måde.

Løsningen kan spare enorme summer og mindske de daglige problemstillinger og nedbrud ved overvågning, fjernaflæsning og rapportering i realtid – og endda mulighed for udnyttelse af data til forudsigelse af givne ting, før de reelt sker. Ek- sempelvis kan rørbrud og vandspild ofte forudsig- es ved hjælp af data fra systemet.

BD Smart Forsyning tilbyder både komplette løsninger fra ende til anden eller kan koble måler og digitaliseringsværktøjer på bestående løsninger og eksempelvis afregningsværktøjer.

Vælg en smartere og mere fleksibel fremtid. Spørg os, hvordan vi kan hjælpe dig til en smartere fremtid til billigere penge.

Fleksibel fremtid. Spørg os, hvordan vi kan hjælpe dig til en smartere fremtid til billigere penge.

MONITORER

Ved brug af monitorer er det muligt at  at monitorere forbruget

AGÉR

Når der sker en ændring i forbrugsmønstret – proaktiv tilgang fremfor reaktiv

OPTIMER

Datadrevne beslutninger om optimeringer i systemet og driften