+45 48 78 43 00

FAQ

Overblik 

Vi har samlet de mest stillede spørgsmål til vores produkter på denne side.

 

Hvad er fordelen ved de nye vandmålere?

Der er nogle helt oplagte fordele – de væsentligste er:

 • En forsikring mod en vandregning, der stikker af ved brud eller lækager.
 • Du får alarmer på e-mail eller SMS, når
  • vandmåleren registrer brud i din vandinstallation.
  • vandmåleren hen over en periode på 24 timer registrerer en lækage – f.eks. et toilet der løber, lille utæthed ved et rør og lignende.
 • På vandmålerens display kan man aflæse målerstand og der er symboler for alarmer.  Se mere under Teknik.
 • Vandmåleren sender en status til et centralt system 3 gange i døgnet: målerstand i m³, vand temperatur mv.
 • Med login på din personlige “Vandmåler side” i Smart Forsyning Kontrolpanel kan du følge vandforbrug – og se alarmer, hvis de skulle opstå.
 • Du skal ikke længere selv indberette dit forbrug / målerstand til vandværket – det sker helt automatisk.
 • Lejer du dit sommerhus ud, kan du på skiftedage se og dokumentere den aktuelle målerstand – praktisk for evt. afregning.
Skal jeg stadigvæk indberette den årlige aflæsning af vandmålerne ?

Nej, du skal ikke længere selv indberette dit forbrug / målerstand til vandværket – det sker fremover helt automatisk!

Hvad koster det at få adgang til BD forsyning?

Når vi lave den årlige afregning , kan vi med få klik i BD Forsyning systemet hente samtlige aflæsninger og sende dem videre til dem afregning,  af henholdsvis forbrugt vand og for afledning af spildevand.

Bemærk: For visse ejendomme med erhvervsdrift, kan der være særlige afregningsformer for afledningsafgiften, og da vil man vil modtage et særskilt “manuelt” aflæsningskort.

Hvordan registreres aflæsningen af den gamle måler?

Når montøren skifter din vandmåler, tager han et billede af den gamle måler.
Montøren udfylder et skema med adresse, målernumre – det gamle og det nye – og målerstand for den gamle vandmåler noteres.

Skemaet lægges i din postkasse efter endt montering som kvittering på udskiftningen.

Montøren sender os materialet inkl. billedet af den gamle måler og den nye måler registreres på den aktuelle adresse.
Den gamle vandmåler lægges i depot i 12 måneder, hvis der skulle opstå usikkerhed omkring aflæsningen.

Hvordan foregår afregningen af den gamle vandmåler?

Når alle målere er skiftet, får vores administration, en datafil med alle de gamle aflæsninger og oplysninger om de nye målere.

For den årlige afregning sammenholdes aflæsningen og forbruget fra den gamle vandmåler med forbruget fra den nye måler – og således fås det samlede forbrug for året, for korrekt afregning af forbrug og indberetning til Forsyningsselskabet for afregning af spildevand.

Se også FAQ for “Hvordan registreres aflæsning af den gamle måler?“

Hvad sker der hvis vandmålerne mister kontakten til nettet ?

Skulle vandmåleren miste kontakten til nettet, så gemmer selve vandmåleren på flere måneders aflæsninger og målerstand kan altid aflæses på displayet.
Når den så får “kontakt igen” til nettet – sender måleren sin statusaflæsning.

En årsag til, at der mistes radio-kontakt til vandmålere, kan være, hvis målerbrønden er fyldt med grundvand, da vandet vil dæmpe radiosignalet.
…. 10 tons grus, der er dumpet henover målerbrønden, en 20 fods container, en el-bil ….?!

Men i det tilfælde at radiosignalet forsvinder for en periode, da vil systemet / BD Forsyning opdage efter max. 8 timer, at din måler er faldet ud,  og så får systemet en data-alarm.

Skal der skiftes batterier på vandmålerne?

Nej, batteriet i vandmåleren er garanteret til 15 års levetid ved normal brug.
Vandmåleren er forseglet og udskiftning af batteriet ville betyde, at den ikke længere vil kunne garanteres vandtæt (IP-68).

Et ekstraordinært batteri-forbrug kan opstå, hvis vandmåleren mister kontakten til nettet – så vil måleren forsøge at kontakte nettet indtil den får “hul igennem” igen.

Hvem kan se eller aflytte min vandmåler?

Som udgangspunkt – absolut ingen da alle data er pakket ind i meget høj sikkerhed og kryptering.
Skulle der endelig være nogen, der får “lyttet” sig til “noget data”, så kan banditten på ingen måde vide, at det er dine data – det er kun mystiske krypteret data-ævl.

Men de ansvarlige på vandværket og system administration hos Saint-Gobain, der er ansvarlige for BD-Forsyning, kan selvfølgelig se de enkelte målere og deres status – og ikke mindst, hvis der opstår alarmer.

Netværks leverandøren,, der drifter netværket for kommunikation til BD-Forsyning, kan ikke se de enkelte data – de kan kun se, at der er “hul igennem”.

Og så skal vandværket jo kunne trække data ud til afregning – men da er det kun et forbrugernummer, vandmålernummer og målerstanden [m³], der sendes til vores administration (for afregning af forbrug) og til Forsyningsselskabet (for afregning af spildevand).

Hvor nøjagtige er den fjernaflæste vandmåler?

Måleren er meget  nøjagtigt. Og da den elektroniske måler ikke har nogle bevægelige dele, som kendt fra de mekaniske målere, da sker der ingen slitage, der kan påvirke målerens nøjagtighed over tid.

Vandmålerne er godkendte i forhold til EU Direktivet:  MID 2014/32/EU

Bemærk: ved visning af forbrug i “BD Smart Forsyning” vises kun hele liter, dvs. viser måleren f.eks. 5,372m³ da er det det samme som 5.372 liter. Vises der 0.023m³ for et timeforbrug, er der altså forbrugt 23 liter.

Din vandmåler