+45 48 78 43 00

Mobil

Målerskifte app  

Installatøren sparer tid

 

MålerskifteApp er BD Smart Forsynings løsning til at udføre målerskift. 

Med løsningen laves der dokumentation på målerskifte, samtidig med at måleren opsættes i BD Smart Forsyning med det samme. MålerskifteAppen sikrer, at der er et billede af den gamle måler, samt at den gamle målers målerstand dokumenteres. Der tages billede af den nye måler samt placering heraf. MålerskifteAppen kan også dokumentere andre forhold vedrørende målerinstallationen. 

Målerskifte App har følgende formål:

• At udføre målerskifte i BD Smart Forsyning (data opdateres live i BD Smart Forsyning) 

• At dokumentere målerskifte med billeder