+45 48 78 43 00

Vandværk og forbrugere kan nu bedre se, hvornår og hvordan de bruger vand – og hvor det spildes. Elektroniske målere er måske nok dyrere, men mere tidssvarende, siger driftsansvarlig.

Læs resten af artiklen  –  Vandforbrug og –spild kan opspores BD digital målere.